FAQ Lilial utfasning

Lilial utfasning

Vad är bakgrunden till denna förändring?
Ämnet anses säkert att använda i kosmetika sedan många år, den senaste säkerhetsvärderingen av SCCS var 2019, men pga oklarhet vid aggregerad användning (i många olika produkter från olika branscher) stoppas det nu enligt Kemikalielagstiftningen – Det speciella med just detta ämne är att det är två olika regelverk i EU som är inblandade. I detta fallet ”vinner” Kemikalielagstiftningen över Kosmetikaregelverket (därav ETT datum för försäljningsstopp. Kosmetikalagstiftningen har annars ett datum för leverantör/tillverkare och ett för slutledet).

Orsaken till det hela är att doftämnet Lilial är klassat som ett så kallat CMR (Cancerogent/Mutagent/Reproduktionstoxiskt) - vilket det har varit även tidigare, men användning i hudvård och kosmetika i angivna doser har alltså konstaterats vara säkert under lång tid och i flera säkerhetsvärderingar, dock är det oklart vid potentiell samlad användning i många produkter (inte bara hudvård) över längre tid. Kemikalielagstiftningen bedömer nu att det inte är bevisat att det är tillräckligt säkert.

Som med alla ämnen är det en alltid en fråga om exponering och risk - många ämnen omkring oss kan medföra risker vid hög exponering och gränsvärden sätts just av den anledningen och med god marginal. Vid oklarheter tar lagstiftningen det säkra för det osäkra. Och därmed är det ej tillåtet att sälja produkter generellt med Lilial från den 1 mars. Datumet gäller efter en översyn/harmonisering av olika regelverk gällande många olika substanser (inte bara i hudvård). Ett datum för utfasning måste sättas och det blev den 1 mars, det betyder inte att en produkt med Lilial plötsligt är osäker eller obrukbar efter detta datum.

Hur gör jag med salongsprodukter?
Regelverket gäller såväl försäljning som professionell användning, produkter med Lilial ska varken säljas eller användas i behandlingar. Dock kan slutkonsumenten som sagt fortsätta använda produkten för personligt bruk även efter 1 mars.

Vad gör jag nu med produkter som innehåller Lilial?
Det är alltså inte konstaterat att Lilial är osäkert/farligt vid nuvarande användning av t ex en eller några hudvårds- eller kosmetikaprodukter. Det som ligger bakom beslutet/den nya klassningen är att det inte är bevisat att det är säkert/ofarligt vid samlad/aggregerad/hög exponering över tid. Gränsvärdena för kosmetika är satta med marginal för kosmetika, men inte utifrån andra branscher. Lilial ingår i många konsumentprodukter, alltifrån hudvård, hårvård och parfym till rengöringsmedel, färg och skokräm.

Tidpunkten 1 mars 2022 är satt för att producenterna ska hinna ställa om och sälja slut sina lager. Text från beslutet: Compliance with the new or updated harmonised classifications should not be required immediately as a certain period of time is necessary to allow suppliers to adapt and to sell existing stocks.

Det rör sig alltså inte om någon återkallelse av oanvändbara produkter. Slutkunden kan därmed använda upp sina produkter som vanligt även efter den 1 mars. Produkterna är fullt dugliga att säljas till den 1 mars och du kan planera dina inköp därefter. Vi slutar sälja produkter med Lilial den 21 februari och tar inte tillbaks produkter.

När kommer nya produkter?
Att göra om produkter är en lång och tidskrävande process och tyvärr blir inte alla berörda produkter färdiga i tid. Det blir alltså ett glapp för vissa produkter som Exuviance tyvärr inte hunnit formulera om än, och vi kommer att behöva resta dem. Så snart vi har information om när nya sammansättningar är redo att säljas återkommer vi. Denna informationen har vi just nu:

Exuviance Professional

  • Purifying Clay Masque i försäljningsstorlek är redan i restorder och kommer uppskattningsvis i april/maj. Klinikstorleken kommer förhoppningsvis samtidigt.
  • Gentle Cleansing Creme och Ultra Restorative Creme i såväl försäljningsstorlek som klinikstorlek förväntas komma till oss till den 1 mars.
  • Bionic Tonic (pads) förväntas också komma till oss till den 1 mars.
  • Total Correct Hydrate förväntas komma under mars månad.
  • Evening Restorative Complex i både försäljningsstorlek och klinikstorlek förväntas komma under april månad.
  • Bionic Tonic klinikstorlek är redan i ny lilial-fri sammansättning.

 

NEOSTRATA

  • Renewal Cream kommer tyvärr att utgå. I samband med denna förändring gör man inte om sammansättningen och vi slutar sälja den, d. 21 februari.